Catalog Metro *

Catalog Metro *

1
Cataloage Metro - Produse în vânzare - b.u.. Pagina 1.
1

Răsfoiți acest catalog Metro valabil în perioada - - - pentru a vedea ultimele oferte. În paginile 1 ale catalogului valabil în prezent, veți găsi cele mai bune mărfuri din categoria Hipermarketuri și supermarketuri. Acest catalog Metro oferă reduceri la peste 1 produse și astfel beneficiați de cea mai bună ofertă la lucrurile pe care le cumpărați! Dacă vreți să economisiți la următoarele cumpărături din Metro, nu uitați să răsfoiți întregul catalog de la pagina 1 la pagina 1. În pagina actuală veți găsi promoții la b.u.; totuși, catalogul Metro oferă multe alte promoțiile la mărfuri precum -. Dacă vreți să cumpărați inteligent și să economisiți la următoarele cumpărături de la Metro, nu ratați cel mai nou catalog plin de prețuri uimitoare și reduceri impresionante. Accesați Toate Ofertele în fiecare zi pentru a vă asigura că nu ratați promoțiile excelente oferite de comercianții dvs. preferați.

* Valabilitate în toate magazinele Metro
Arată mai mult
spinner

Produse din acest catalog

Mă s u r i d ep r e v e n ț i eCOVI D1 9 Pă r ă s i r e al o c u i n ț e i 1 .Pr e g ă t e ș t e , l â ng ăuș ad el a i nt r a r e , d e z i nf e c t a nt( s a u s p i r t / a l c o o l s a ni t a r ) ș i ș e r v e ț e l ed euni c ăf o l o s i nț ă p e nt r uc â ndv e i r e v e ni d el a c ump ă r ă t ur i . 2 .Î na i nt ed eai e ș i d i nl o c ui nț ă , î mb r a c ăoha i năc a r es ăî ț i a c o p e r ec â tma i mul td i nc o r p . I n t r a r e aî nc a s ă 1 .Câ nda j ung i a c a s ăî nc e a r c ă s ănua t i ng i ni mi c , p â nănui e i p r i me l emă s ur i d ed e z i nf e c t a r e . 2 .L a s ăî nc ă l ț ă r i l ep ur t a t el a i nt r a r e aî nc a s ă . 3.St r â ng e ț i p ă r ul ș i nup ur t a c e r c e i , b r ă ț ă r i s a ui ne l e . 3.Sc o a t e ț i c ua t e nț i e mă nuș i l ef o l o s i t eș i a r unc ă l e f ă r ăaa t i ng ee x t e r i o r ul . Sp ă l ă t ep emâ i ni d up ăc el e a r unc i . 4 .Nuî ț i a t i ng ef a t ac umâ i ni l e , ma i a l e sna s ul ș i g ur a . 4 .L a s ăl ai nt r a r e aî nc a s ă , î nt r oc ut i e , c he i l e , p o ș e t a , p o r t o f e l ul , e t c . 5.Ac o p e r ă ț i na s ul ș i g ur a c â nds t r ă nuț i s a ut uș e ș t i . 6.E v i t ăo r e l ed ev â r fș i î nc e a r c ă s ănuut i l i z e z i t r a ns p o r t ul î n c o mun. I ț i r e a mi nt i mc ăe s t e i d e a l s ăt ed e p l a s e z i s i ng urc u a ut o mo b i l ul . 7 .Î nc e r c ăs ănuî ț i l a ș i a ni ma l ul d ec o mp a ni es ăa t i ng ăma i mul t es up r a f e ț ed i ne x t e r i o r . 8.Nua t i ng es up r a f e ț e l ed i r e c t c umâ na , d a c ăî np r e a l a b i l nua i d e z i nf e c t a ts up r a f a ț as a ud a c ă nuf o l o s e ș t i mă nuș i s a u ș e r v e ț e l ed euni c ăf o l o s i nț ă . 9.Șe r v e ț e l e l ef o l o s i t e a r unc ă l e , d a c ăe s t ep o s i b i l , î nt r uns a cd eg uno i î nc hi s . 1 0. Sp a l ă t ep emâ i ni d up ăc e a t i ng i o r i c es up r a f a ț ăs a u d e z i nf e c t e a z ă t ef o l o s i ndg e l d e z i nf e c t a nt . 1 1 .Nut eî ng he s ui ș i e v i t ă mul ț i mi l e . E s t er e c o ma nd a ts ă me nț i ne ț i od i s t a nț ăd emi ni m2 me t r i f a ț ăd ec e l e l a l t e p e r s o a ne . 5.De z i nf e c t e a z ă ț i t e l e f o nul ș i o c he l a r i i c uos o l uț i ep eb a z ăd e a l c o o l . 6.Da c ăa i i e ș i tl ap l i mb a r ec u a ni ma l ul d ec o mp a ni es p a l ă i l ă b uț e l ec ua p ăș i s ă p un. 7 .Î na i nt ed ead e p o z i t a c ump ă r ă t ur i l e , d e z i nf e c t e a z ă c ua t e nț i et o a t ep r o d us e l e . L e g ume l eș i f r uc t e l et r e b ui e s p ă l a t ef o a r t eb i ne , s ubj e td e a p ă . 8.Sp a l ăt o a t eha i ne l ep ur t a t e a f a r ăl aot e mp e r a t ur ăd ec e l p uț i n60d eg r a d e . 9.Î nc a z ul î nc a r enup o ț i f a c e d uș , a s i g ur ă t ec ăa i d e z i nf e c t a tt o a t ez o ne l e e x p us e . 1 0. Nue s t ep o s i b i l ăo d e z i nf e c t a r et o t a l ăd a r o b i e c t i v ul e s t ea c e l ad ea d i mi nuar i s c ur i l e . Co n v i e ț u i r e ac up e r s o a n e c a r ep r e z i n t ăs i mp t o me d eî mb o l n ă v i r e 1 .Î nc e r c a ț i s ăd o r mi ț i î n c a me r es e p a r a t e . 2 .Ut i l i z a ț i b ă i d i f e r i t e , d a c ă e s t ep o s i b i l . Î nc a z ul î nc a r e a c e s tl uc r unue s t ep o s i b i l d e z i nf e c t a ț i b a i ad up ăf i e c a r e ut i l i z a r e . 3.Nuf o l o s i ț i a c e l e a ș i p r o s o a p e , p a ha r e , f a r f ur i i , t a c â mur i , e t c . 4 .Cur ă ț a ț i ș i d e z i nf e c t a ț i z i l ni c t o a t es up r a f e ț e l ep ec a r el e a t i ng e ț i f r e c v e nt . 5.Sp ă l a ț i f o a r t ed e sha i ne l e , c e a r ș a f ur i l eș i p r o s o a p e l e . 6.Pă s t r a ț i d i s t a nț aș i p e t r e c e ț i v ăt i mp ul î nc a me r e d i f e r i t e , c â tma i mul tp o s i b i l . 7 .Ae r i s i ț i c â tma i b i net o a t e î nc ă p e r i l ec a s e i . Sp a ț i i l e c o munea l ec a s e i ( b uc ă t ă r i e , b a i e ) t r e b ui es ăf i eb i nea e r i s i t e . 8.Suna ț i l anumă r ul d et e l e f o n d e s e mna t , î nc a z ul î nc a r ea v e ț i ma i mul td e38d eg r a d eș i î nt â mp i na ț i d i f i c ul t ă ț i î n r e s p i r a ț i e . 9.Nup ă r ă s i ț i l o c ui nț aî n p e r i o a d ad ec a r a nt i nă , a c e a s t a f i i ndd ec e l p uț i n2s ă p t ă mâ ni . F i e c a r ei e ș i r ed i ni z o l a r e î ns e a mnăa l t ed o uăs ă p t ă mâ ni p e t r e c ut eî nc a r a nt i nă .

Cataloagele Metro

Catalog Metro

Cataloage Metro.
Valabilitate în toate magazinele Metro

Catalog Metro

Cataloage Metro.
Valabilitate în toate magazinele Metro

Catalog Metro

Cataloage Metro.
Valabilitate în toate magazinele Metro

Catalog Metro - Checklist restartGastro

Cataloage Metro.
Valabilitate în toate magazinele Metro

Catalog Metro - Măsuri de prevenție COVID-19

Cataloage Metro.
Valabilitate în toate magazinele Metro
Cele mai cunoscute cataloage